Svetainės taisyklės ir Privatumo politika

PAGRINDINIAI NUOSTATAI
Naudojantis  MINIFARM.LT  interneto puslapiu, Jūs sutinkate su mūsų Terminais, sąlygomis bei Privatumo politika. Mes pasiliekame teisę keisti šias Sąlygas .

UŽSAKYMO PRIĖMIMAS IR SUTARTIS
Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma   e-parduotuvėje. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

JŪS ĮSIPAREIGOJATE
Jūs privalote apmokėti už prekes per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, jei nesutarta kitaip. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

MES ĮSIPAREIGOJAME 
Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu per sutartą pristatymo laikotarpį. Susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 2 d.d.

PREKIŲ PRISTATYMAS 
Pirkėjas atlikdamas prekių užsakymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir asmenį, priimsiantį pristatytą prekę. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo negali priimti prekių ar pateikdamas užsakymą nurodo netinkamą adresą, Pirkėjas neturi teisės Pardavėjui reikšti jokių bet kokio pobūdžio pretenzijų, susijusių su minėtomis aplinkybėmis. Lietuvos Respublikos teritorijoje Prekes pristato įgaliota kurjerių tarnyba LPexpress, jei Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip. Užsakytų prekių pristatymo Pirkėjui išlaidas padengia Pirkėjas. Dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių LPexpress neturėjus galimybių pristatyti prekes, LPexpress papildomai derina Pirkėjui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip du kartus. Klientui pirmą kartą nepriėmus prekių, jis turi teisę prekes atsiimti pats su LPexpress suderintoje vietoje. Kitu atveju, Klientui tris kartus nepriėmus prekių, prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių nepristatymo laiku. Be to, Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl  nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Pirkėjui arba kitam asmeniui, turinčiam teisę priimti prekes, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Pirkėjas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Pirkėjas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

GARANTIJA IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS
Pažeistos ar nekokybiškos prekės. Jei gaunate daiktą, kuris yra pažeistas ar su defektais, mes galime pakeisti prekę ar grąžinti jos vertę. Visas prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių darbo dienų nuo prekes gavimo. Grąžinama prekė turi būti nepažeista. Grąžinama prekė turi būti supakuota, kad nebūtų pažeista grąžinimo metu. Grąžindami prekę(es) parašykite prašymą grąžinimui, jis turi būti laisvos formos su nurodyta data. Taip pat nurodykite savo asmeninio banko sąskaitos numerį.

ATSISKAITYMAS

Pavedimus klientai padaro į sąskaitą, kurios numerį mato užpildę užsakymą tinklapio savininkui ir valdytojui:
Kristinos Popovos Individuali veikla
Veiklos kodas: 945207
Registracijos adresas: Debreceno g. 28, Klaipėda
Kontaktinis telefonas: +37063410203

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

BENDROSIOS NUOSTATOS
Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

1. PRIVATUMO POLITIKA

Ši politika apima visus vartotojus, kurie pateikia užsakymus „WWW.MINIFARM.LT“ elektroninėje parduotuvėje.

Pateikdami užsakymą interneto svetainėje www.minifarm.lt, Jūs patikite elektroninės parduotuvės valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes negalėsime suteikti Jums galimybės pateikti užsakymo naudojantis el. parduotuvės užsakymų sistema.

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Mes renkame ir tvarkome šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

– Jūsų sutikimas su Taisyklėse ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;

– Mūsų teisėtas interesas;

– Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos mums, vykdymas.

1.1 Kokių asmens duomenų mums reikia

Kristina Popova, individualios veiklos numeris 945207, buveinės adresas Klaipėdos r., Mazuriškiai, Trapėnų g. 3, yra laikoma Jūsų mums perduodamų asmens duomenų Valdytoju. Mes renkame tik tokius asmens duomenis apie Jus, kurie reikalingi prekių ar paslaugų užsakymo įvykdymui. Duomenų rinkimas apima vardą, pavardę, el. pašto adresą, adresą, tel. numerį, juridiniams asmenims papildomai – pavadinimą, registracijos numerį ir PVM mokėtojo kodą. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Priimdami Jūsų duomenys užsakymų vykdymui, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis. Patiekdami mums savo duomenys, Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

1.2 Kaip mes naudosime gautus asmens duomenys

Mes naudosime jūsų pateiktą informaciją šiais tikslais:

 • Norėdami siųsti atnaujinimus apie pateiktų užsakymų būklę, atsiskaitymo už prekes/paslaugas įgyvendinimui būtiną informaciją.
 • Norėdami išsiųsti informaciją apie pasiūlymus ir nuolaidas, bet tik su sąlyga, kad Jūs sutikote gauti informacinius pranešimus. Visada yra galimybė sustabdyti tokios informacijos gavimą ateityje, apie tai informuojant mus tuo pačiu el. paštu, iš kurio gavote skleidžiamą informaciją, nuspaudžiant atitinkamą nuorodą.
 • Norėdami informuoti apie svarbius pasikeitimus (prekių tiekimo sutrikimai, įmonės duomenų atnaujinimai ir pan.), kurie gali turėti tesioginės įtakos sklandžiai kliento ir įmonės komunikacijai.
 • Siekiant atpažįnti klientą pagal jo duomenys, kai kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.
 • Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
 • Pateikti mums asmens duomenys bus naudojami siekiant įgyvendinti prekių pristatymą per trečiuosius asmenys – per siuntų pristatymo tarnybas ir kitus įsigytų pas mus prekių pristatymą klientui vykdančius logistikos atstovus. Jiems bus pateikiama minimali reikalinga asmeninė informacija, kurios reikalauja įprasta prekių pristatymo tvarka (tel. nr., gavėjo pavadinimas/vardas, adresas, išskirtiniais atvėjais jeigu to reikalauja pirkėjo nustatytos užsakymo metu ypatingosios sąlygos – kiti privalomi duomenys). Taip pat duomenų gavėjais gali tapti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai ir kitos musų veiklos vykdymui būtinas paslaugas teikiančios įmonės. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 • Mes Jūsų duomenis tvarkome pirkimo, pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių vykdymo ir/arba ikisutartinių priemonių įgyvendinimo tikslais, atlikdami pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate įsigytą prekę), suteikdami nuolaidas ir kt. – mes greta Jūsų surinktu užsakymų pateikimo metu duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 5 str. 1 d. 2 punktas (nuo 2018 m. gegužės 25 dienos – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. b) punktas).
 • Jums vengiant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti jungtinių skolininkų rinkmenų valdytojui. Tokiu atveju asmens duomenys tvarkomi ADTAĮ 5 str. 1 d. 6 punkto (nuo 2018 m. gegužės 25 dienos – BDAR 6 str. 1 d. f) punkto) pagrindu. Teisėtu Kristinos Popovos interesu tokiu atveju yra prievolių įvykdymas ir apmokėjimo už suteiktas prekes ir/ar paslaugas gavimas.

1.3 Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Jūsų užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis, kai duomenų saugojimo terminas nenustatytas teisės aktuose, mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių po Užklausos išsprendimo, tačiau ne trumpiau kaip:

– Užklausas el. paštu – 36 mėnesius

– Skundus – 36 mėnesius

– Užsakymus elektroninėje parduotuvėje – 36 mėnesius

Jeigu dėl užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas. Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

1.4 Jūs turite šias teises, kurios įgyvendinamos teisės aktų numatyta apimtimi

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Teisė bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui ir teisė ištrinti duomenys (teisė būti pamirštam). Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname;
 • Teisė reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • Teisė pateikti skundą – Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

SLAPUKAI

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos saugo jūsų žiniatinklio naršyklė, kai naudojate tinklalapius. Jus galite kontroliuoti, kaip svetainės naudoja slapukus, konfigūruodami naršyklės privatumo nustatymus (žiūrėkite naršyklės pagalbos funkciją, kad sužinotumėte daugiau apie slapukų valdiklius). Atkreipkite dėmesį, kad jei visiškai išjungiate slapukus, Kristinai Popovai, ind. veikl. paž. nr. 945207 priklausančios svetainės gali neveikti tinkamai.

Kristina Popova vykdanti individualią veiklą ir įmonės, kurios padeda mums valdyti savo verslą, naudojasi slapukais keliais būdais:

 • Autentifikuodami ir identifikuojame jus mūsų tinklalapiuose, kad galėtume pateikti Jums reikalingas paslaugas
 • Stebėdami mums pateiktą informaciją – pvz., Laikote daiktus pirkinių krepšelyje, kai naršote „www.minifarm.lt“
 • Pateikia www.minifarm.lt svetainę naudojimui
 • Prisimindami jūsų pageidavimui ir nustatymus, kuriuos pasirinkote, kai naudojotės www.minifarm.lt svetaine.

Ši privatumo politika taikoma „WWW.MINIFARM.LT “ svetainėje.
Susisiekite su mumis
Jei turite kokių klausimų, prašome nedvejodami kreipkitės į mus el paštu arba telefonu:

sinsiloms@gmail.com

+370 634 10203